Stanje prijav

 

  GIMNAZIJA EKONOMSKI TEHNIK PREDŠOLSKA VZGOJA
Razpisano št. mest

112

56 56

Število prijav (8.4.2019)

105 27 55
Stanje po prenosu prijav (24.4.2019) 109 29 59

 

© 2018 Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra.