Svet šole

Svet šole je organ šole, ki ga glede na ustanovitveni akt sestavljajo:

Predstavniki staršev:

 • Boris Gabrič
 • Tomaž Petak
 • Aleksander Uršič

Predstavnici dijakov:

 • Klara Flerin
 • Špela Rak

Predstavniki ustanovitelja:

 • Vesna Janežič
 • Barbara Jančar Rozman
 • Estera Možina

Predstavniki šole:

 • Peter Juhant
 • Rafaela Kožlakar, predsednica Sveta šole
 • Klavdija Pikelj Grobelnik, podpredsednica Sveta šole
 • Andreja Sabati Šuster
 • Majda Zabrič

 

Pristojnosti Sveta šole so opredeljene v Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja in Ustanovitvenem aktu.

© 2018 Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra.