Učbeniki

Učbeniški sklad

Dijaki si lahko v knjižnici izposodijo komplete učbenikov za vse letnike. Naročilnico za izposojo oddajo ob koncu šolskega leta za naslednji letnik.

Dijaki iz socialno ogroženih družin si lahko učbenike izposodijo brezplačno. Naročilnici priložijo soglasje za zbiranje podatkov in fotokopijo odločbe o otroškem dodatku.

© 2018 Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra.